Splošni pogoji poslovanja

Splošno

Pro-Mak d.o.o., Tržaška 135, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: PROMAK oziroma upravljavec) s splošnimi pogoji za uporabo spletnega mesta okrasnilonci.si določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje spletnega mesta.

Varovanje podatkov

V PROMAK -u se zavezujemo varovati vse predložene osebne podatke fizičnih oseb skladno z veljavno zakonodajo in varstvom osebnih podatkov. Da bi skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

Nepooblaščena uporaba aktivnosti na spletnem mestu okrasnilonci.si

Prepovedan in kazniv je vsak poskus nepooblaščene, zlonamerne ali drugemu škodljive uporabe spletnega mesta okrasnilonci.si.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnemu mestu okrasnilonci.si, so last Pro-Mak d.o.o. in se lahko s strani tretjih oseb uporabljajo le s soglasjem upravljavca spletne strani, v nekomercialne namene, ob tem pa se morajo objaviti vsa navedena obvestila o avtorskih pravicah. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje vsebin spletnega mesta je brez pisnega soglasja upravljavca prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu okrasnilonci.si. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema okrasnilonci.si.

Tretjim osebam je uporaba in izkoriščanje tovrstnih znamk in logotipov PROMAK prepovedana.

Omejitev odgovornosti

Informacije na naših spletnih straneh so pripravljene z veliko mero skrbnosti, kljub temu pa PROMAK ni odgovoren za občasno nedelovanje spletnega mesta okrasnilonci.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti PROMAK niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podatki na spletnem mestu so le informativni, zato PROMAK ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. PROMAK tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih s spletnimi povezavami, ki niso last PROMAK. V kolikor bo ugotovljeno, da je tovrstna vsebina zavajajoča, bomo te povezave prekinili, takoj ko bo tehnično mogoče.

Snemanje programov in podatkov z naših spletnih strani se izvaja na lastno odgovornost. PROMAK ne odgovarja za morebitno škodo, ki lahko nastane pri uporabi datotek in podatkov s spletnih strani. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne računalniške viruse, ki nastanejo kot rezultat presnemavanja datotek ali podatkov z naših spletnih strani.

Prav tako si PROMAK pridržuje pravico, da kadar koli brez razloga in predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na svojem spletnem mestu.

Upravljavec na spletnem mestu ne dopušča vsebin, ki s svojo objavo predstavljajo kaznivo dejanje, so žaljive, pomenijo spodbujanje k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, posegajo v osebnostne pravice, predstavljajo zlorabo osebnih podatkov ali kršitev tujih avtorskih ali sorodnih pravic. Upravljavec spletnega mesta skladno s tretjim odstavkom 8. člena ZEPT ni dolžan pregledovati ali nadzirati vsebin, ki so na spletnem mestu objavljene, kolikor te ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine. Upravljavca je o protipravnih vsebinah ali konkretnih dejstvih, iz katerih izhaja protipravnost določenih vsebin, mogoče obvestiti po elektronski pošti na naslov info@promak.si

Končne določbe

Upravljavec spletnega mesta ima sedež v Republiki Sloveniji in kot ponudnik storitev informacijske družbe skladno z Direktivo 2000/31/ES na celotnem območju Evropske unije deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe splošnih pogojev za uporabnike spletnega portala. O morebitnih spremembah splošnih pogojev bo uporabnik obveščen na spletnem mestu.

Za več informacij o uporabi spletnega mesta lahko pišete na naslov info@promak.si

Pro-Mak d.o.o..

Podjetje PRO-MAK d.o.o. ne priznava nobenega izmed izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).